Vraagstukdialoog

Complexe vraagstukken of casussen

In deze beweeglijke wereld met samenhangende, soms tegenstrijdige, issues (VUCA) komen vaak complexe vraagstukken op het bord van professionals. Vanuit Dialogisch Leiderschap werk ik met ‘De Vraagstukdialoog’. Middels de Vraagstukdialoog wordt een vraagstuk vanuit verschillende (vak-)perspectieven benaderd. De dialoog eindigt in acties en oplossingen die kloppen met het moreel kompas. Ook komen er vaak issues naar boven die het betreffende gezelschap niet kan oplossen maar die wel het werk belemmeren. Die neemt de leidinggevende mee. De Vraagstukdialoog is zodanig gestructureerd, dat die overdraagbaar is naar mensen binnen de organisatie. Soms maak ik deze Vraagstukdialoog op maat voor een organisatie, zoals de Casusdialoog bij de Belastingdienst. Nadat ik die, met leidinggevenden en inhoudelijk mensen uit de organisatie, op maat heb gemaakt, heb ik daar interne adviseurs en leidinggevenden in opgeleid. Ook heb ik geadviseerd over wat er in het werk anders georganiseerd moest worden om het voeren van dialoog en het handelen vanuit moreel kompas mogelijk te maken. De Workshop Vraagstukdialoog of Casusdialoog kan daartoe worden ingezet. Doel: Leidinggevenden en/of professionals kunnen, in het werk, een dialoog over een complex vraagstuk of complexe casus begeleiden, waarbij het handelen vanuit moreel kompas centraal staat. In basis duurt deze workshop 3 x 1 dag.