Vraagstukdialoog

Vraagstukdialoog en moreel beraad via de vraagstukdialoog begeleiden

Vanuit Dialogisch Leiderschap werk ik met ‘De Vraagstukdialoog’, Soms maak ik deze Vraagstukdialoog op maat voor een organisatie, met mensen uit die organisatie, zoals de Casusdialoog bij de Belastingdienst.  De principes van Dialogisch Leiderschap zijn vormgegeven in de opzet en stappen van de Vraagstukdialoog. 

 
Het resultaat van een Vraagstukdialoog is dat een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en de dilemma’s is onderzocht en tot acties en oplossingen is gekomen, die kloppen met het gedeelde moreel kompas. Tegelijkertijd wordt door het geregeld doen van een Vraagstukdialoog het gedeelde moreel kompas versterkt. 
 
Specifiek voor leidinggevenden en bestuurders is er het moreel beraad via de Vraagstukdialoog. Ook in die dialoogvorm wordt gestart met een casus. Die wordt echter niet inhoudelijk opgelost. Wel gaan de leidinggevenden in gesprek over wat zij vanuit hun rol en gedeeld moreel kompas te doen hebben om het werk binnen de dilemma’s die spelen hanteerbaar te houden/maken.
 
Omdat complexe vraagstukken ín het werk spelen en vaak niet kunnen wachten tot de volgende heidag, zijn de Vraagstukdialoog, en moreel beraad via de Vraagstukdialoog, sterk gestructureerd. Daardoor is die overdraagbaar naar mensen binnen de organisatie: leidinggevenden, professionals en adviseurs. 
 
Daartoe is masterclass Vraagstukdialoog beschikbaar. Die heeft als doel: Leidinggevenden en/of professionals kunnen, in het werk, een dialoog over een complex vraagstuk of complexe casus begeleiden, waarbij het handelen vanuit een gedeeld moreel kompas centraal staat. 
 
Deze masterclass duurt 3 x 1 dag en wordt voorafgegaan door een intake met de organisatie. Het werkt het beste als er met een eigen casus wordt gewerkt. De groep kan 5 tot 9 deelnemers groot zijn. 
 
Indien nodig kan er ook geadviseerd worden over wat er in het werk anders georganiseerd moet worden, om het voeren van dialoog en het handelen vanuit een gedeeld moreel kompas mogelijk te maken.