vertrouwen de partijen in Rutte IV elkaar nog wel

Oei oei oei. En wéér gaat het over #vertrouwen en de onderlinge relaties. Dat gebeurt, inderdaad, als je je niet aan de afspraken houdt die je met elkaar maakt. Maar vaak ook als het werk zodanig is georganiseerd dat je niet tot een oplossing kàn komen die ‘het goede’ bewerkstelligt.

En dat lijkt hier ook aan de hand te zijn: ik vraag me steeds meer af of het #politieke proces – #debat, als individuele partij kiezers winnen, compromissen uitonderhandelen vanuit de bestaande uitgangspunten en standpunten, etc. – nog wel kàn leiden tot goede oplossingen.

Het #stikstof vraagstuk, maar ook het #asiel vraagstuk, is heel erg #complex, #VUCA. Zo’n complex vraagstuk kan niet vanuit één of twee perspectieven worden uitonderhandeld. Er is dialoog nodig, waarin alle relevante #perspectieven meedoen en de groep zo tot nieuwe ideeën en soms zelfs nieuwe uitgangspunten kan komen.

Dat zou nou echt een revolutie zijn: als alle politieke en maatschappelijke partijen om de tafel gaan en een echte dialoog voeren. Waarin zij zich laten raken door anderen zodat er ruimte ontstaat ten opzichte van het eigen vaste standpunt. En dat dat niet leidt tot verlies van de ene en winst van de ander. Maar dat gezamenlijk, vanuit een moreel kompas (dat veel verder gaat dan je eigen belang) wordt gekeken naar wat ‘het goede’ is om te doen. Zo kom je tot oplossingen die vanuit meerderheids- én minderheidsperspectieven ‘kloppen’ en uitlegbaar zijn.

#dialogischleiderschap #moreelkompas #hetgoede

 

Vertrouwen de partijen in het kabinet-Rutte IV elkaar nog wel? nrc.nl • 1 min read                                                                    

 

extreem onveilige werkplek

extreem onveilige werkplek

Ik denk dat de kern van de oorzaak van de #onveiligheid en #werkdruk voor #kamerleden is dat we onvoldoende over #paradoxen (schijnbare tegenstellingen) spreken. Terwijl juist dat noodzakelijk is om tot verstandige oplossingen te komen voor de complexe vraagstukken in...

In Groningen is het nu ’technisch veilig’

#Shell zou in dit proces een voorbeeld kunnen zijn van hoe een bedrijf leert, het echt anders gaat doen en daarin een voorbeeld wordt voor andere bedrijven. Maar ik vrees dat dat niet gaat gebeuren al hoop ik dat #benvanbeurden deze rol alsnog pakt. Wat een pijnlijk...