Jindra heeft voor bijna een jaar de rol van directeur HRM vervuld bij het Summa College (1450 fte). In dat kleine jaar hebben de ‘HRMers’ een enorme voortgang gemaakt met onze strategische HRM-agenda. Het beleid staat er en nog belangrijker het wordt ook al zo uitgevoerd. Dat kenmerkt Jindra: een hoge productie, zowel in denkkracht als in het doen. Daarmee laat ze zien dat een interimmer blijvende impact kan hebben.

Petra de Lange

College van Bestuur Summa College