Stelling: Ook het maken van een ICT analyse of administratieve taak kan als meditatie worden gedaan

In mijn beleving kan mediteren soms verheven klinken. En ‘mag’ het alleen in stilte in een bepaalde houding. Maar het gaat volgens mij om aandacht.

Toen het 30 jaar geleden nog niet hip was om te mediteren, stopte ik ook meditatieve aandacht in dans en hardlopen. Dat leidde tot minder blessures, makkelijker bewegen en mooiere bewegingen (als ik het publiek moest geloven).

Ik ontdekte dat alle repeterende activiteiten met meditatieve aandacht kunnen worden gedaan. Zoals was vouwen of schoonmaken. Met aandacht in communicatie zijn vergde meer oefening van me: én mezelf waarnemen én de ander waarnemen.

Ik merk dat ook administratieve taken (sinds HR naar de lijn is verplaatst doe je dat toch best veel als leidinggevende) of het schrijven van een stuk (over ICT issues ;-)) met meditatieve aandacht kunnen worden gedaan. Het denken en het met-aandacht-zijn samen brengen. Wat me overigens nog niet zo goed afgaat als iets niet lijkt te lukken ??.

Die taartjes ga ik morgen proberen ;-).

Met dank aan Jet Poels die het plaatje publiceerde.

vertrouwen de partijen in Rutte IV elkaar nog wel

Oei oei oei. En wéér gaat het over #vertrouwen en de onderlinge relaties. Dat gebeurt, inderdaad, als je je niet aan de afspraken houdt die je met elkaar maakt. Maar vaak ook als het werk zodanig is georganiseerd dat je niet tot een oplossing kàn komen die ‘het goede’...

4 uur praten levert kabinet en boeren weinig op

Met het risico dat wc-eend hier wc-eend adviseert, en met respect voor alle betrokkenen die hier met hart en ziel in staan, toch maar deze post: Is het niet langzaam tijd voor een echte #dialoog over de #stikstofaanpak? Als ik de berichtgeving lees wordt hier nog...

In de beweging zit de houvast

In de beweging zit de houvast

Een podcast die gaat over je innerlijke ruimte en hoe je die verzorgt in deze paradoxale tijd. Hoe belangrijk is dat als leidinggevende met een bomvolle agenda.