Overheid verwacht teveel van de burger

Mooi voorbeeld van hoe belangrijk het is om vanuit meerdere perspectieven #dialoog te voeren over complex vraagstuk: óók beleid valt daaronder.

Beleid wordt gemaakt voor de ideale burger maar is daardoor niet goed afgestemd op de werkelijkheid, vindt Will Tiemeijer

Met wat voor karaktertrekken heb je als burger nou echt een voorsprong?
„Zelfcontrole bijvoorbeeld. <…> Net als intelligentie <…> een kwestie van genen. “

Valt daar dan niets meer aan te doen?
„Het is niet zo dat mensen zijn gedetermineerd <…> maar hoe ouder, hoe lastiger te veranderen.”

Denkt u dat eigenschappen als zelfcontrole juist bij beleidsmakers meer aanwezig zijn?
„Ja, <…> Anders waren ze niet op die positie gekomen.”

Kan dat hun rooskleurige beeld van de burger verklaren?
„Het zal zeker meespelen. <…> Veel beleid op het gebied van problematische schulden gaat uit van het idee dat mensen rationele dingen blijven doen. Maar mensen met schuldenproblemen kwamen voor een deel in de schulden omdat ze überhaupt al niet zo goed waren in plannen en rekenen en zich houden aan voornemens.”

„Aan de beleidstafels waar de grote besluiten worden genomen, zoals bij het regeerakkoord, zitten vaak juristen en economen. Ik zou willen dat er ook iemand zit die het gedragswetenschappelijke perspectief behartigt”.

 

extreem onveilige werkplek

extreem onveilige werkplek

Ik denk dat de kern van de oorzaak van de #onveiligheid en #werkdruk voor #kamerleden is dat we onvoldoende over #paradoxen (schijnbare tegenstellingen) spreken. Terwijl juist dat noodzakelijk is om tot verstandige oplossingen te komen voor de complexe vraagstukken in...

In Groningen is het nu ’technisch veilig’

#Shell zou in dit proces een voorbeeld kunnen zijn van hoe een bedrijf leert, het echt anders gaat doen en daarin een voorbeeld wordt voor andere bedrijven. Maar ik vrees dat dat niet gaat gebeuren al hoop ik dat #benvanbeurden deze rol alsnog pakt. Wat een pijnlijk...