Je organisatie vernieuwt door van perspectief te wisselen en in dialoog te gaan

Sinds eind jaren ’80 ben ik gefascineerd door: wat maakt dat ‘het goed werkt’, dat er verbinding komt tussen de grote doelen en dagelijkse praktijk.  Toen ik een tijdje geleden 50 werd, vond ik dat ik genoeg modderspetters op mijn jas had verzameld om ’naast’ organisaties en leiders te gaan staan. Ik heb in de wind gestaan, ik heb altijd gewerkt aan vernieuwing, er is veel gelukt, ik heb fouten gemaakt en mijn neus gestoten. Dialogisch Leiderschap van Prof. Dr. Rens van Loon met wie ik ook samenwerk, en haar voorlopers (de Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode van Hermans) zijn steeds impliciet of expliciet leidend geweest.

Zowel als HR directeur als in de rol van programmamanager voor leiderschap- en organisatie-ontwikkeling. 

Noem(-de) ik leiderschap- en organisatie-ontwikkeling altijd in één adem. Want leiders maken, met alle collega’s, de organisatie, niet de afdelingen procesmanagement, HR en strategie. Dat doen leiders enerzijds door de manier waarop zij zich gedragen: richting hun team(-s), richting hun peers, richting hun leidinggevenden en richting zichzelf. Anderzijds door de manier waarop leiders met elkaar het werk organiseren: waar wordt op gestuurd, hoe wordt omgegaan met rollen, hoe zijn reviews ingericht, hoe zijn processen ingericht, wat gebeurt er als een proces niet werkt, hoe wordt overlegd en waarover wordt overlegd, etc. Wat ik doe, is hier met jou/jullie op reflecteren. En soms leid ik programma’s om verandering te initiëren en zo snel mogelijk weer te borgen binnen de organisatie.

Ik werk vanuit de onderwijskundige evidence dat leren het meest effectief is als het in, of sterk gerelateerd aan, het dagelijks werk gebeurt. Ook voor leiders.

Mensen typeren mij als eerlijk, gedreven, resultaatgericht, inclusief en dienstbaar. Ik word gewaardeerd om mijn strategisch inzicht en vermogen de verbinding met de operatie en concreet gedrag te maken. Ik kies voor oprecht en integer handelen en voor praten mét, en niet óver, mensen. Daardoor heb ik in verschillende situaties het vertrouwen gekregen om de vinger op de zere plek te leggen, waarbij dit niet tot frictie maar oplossingen leidde.

Ik werk samen met:
Rens van Loon (www.dialogischleiderschap.com)
Forzes www.forzes.nl

Daarnaast ben ik docent en moderator bij Avicenna. Academievoorleiderschap.nl
Docent Masterclass Gedeeld Leiderschap bij TIAS academie

Mini-retraites verzorg ik in de omgeving van Haarlem.

 

Samenvatting werkervaring

 • Meer dan 20 jaar ervaring in profit en not-for-profit organisaties: Belastingdienst, verschillende zorgorganisaties, verschillende ICT organisaties, Justis, Summa College, KNAW (Koninklijke Akademie voor Wetenschappen, universitaire cao), TNO, Atos Origin, SBI, ZZP.
 • Soorten werkzaamheden: Leiderschapsontwikkeling Eindverantwoordelijkheid voor HR en Algemene Zaken; verschillende functies binnen HR; consultant; trainer; coach; docente in een dansvorm die is gericht op persoonlijke ontwikkeling; uitvoerend danseres, yogadocente

Selectie werkervaring

 • Leiderschapsontwikkeling, waaronder:
  • Leiderschapsselectie t/m executives, bij grote organisatieveranderingen;
  • Opzetten van leiderschapstrajecten voor RvB, executives en eerstelijnsmanagement bij TNO (2011-2015), waaronder de Comenius leergang voor de top. Deze leiderschapstrajecten waren geïntegreerd met de organisatieverandering.
  • Opzetten van een assessment- en ontwikkeltraject voor sales & clientmanagement, inclusief directieleden, bij Atos Origin. De aanleiding hiervoor was: de veranderende ICT-markt n.a.v. de Twin Towers (2001-2004)
  • Danslessen, training en yoga die gericht zijn op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap;
  • aan de hand van een analysemodel heb ik verschillende keren, met enkele personen uit die organisatie, gekeken naar wat er nodig was om de organisatie beter te laten werken: Samen met de managing directors heb ik de werking van de organisatie geëvalueerd en advies gegeven over aanpassingen in de organisatie (2014);
 • Verschillende HR rollen t/m HR directeur: inclusief het opstellen van een HR strategie; inzetten en opzetten van een veranderagenda en organisatie-ontwikkeling; onderhandelen met OR en bonden; transformatie naar HR- en recruitment-business partner; ontwerpen en uitvoeren reorganisaties; inrichten en digitaliseren van HR processen; opzetten inhuurdesk;
 • Inrichten en aansturen interne besturing (Algemene Zaken) waaronder: bestuurs- en directieondersteuning, besturingsfilosofie en besluitvorming, strategische convenanten en reviewproces, scenario-ontwikkeling digitalisering organisatie-archief; optimalisatie instelling brede bedrijfsvoering. Het resultaat was een betere samenwerking tussen decentraal en centraal.

Op linkedin vind je meer aanbevelingen, werkervaring en opleidingen

Testimonial: Saskia Vlaar, Independent Digital Transformation Adviser, Supervisory Board Member


Ik heb recent bij Jindra de Executive mini retraite gevolgd. Jindra heeft een werkvorm ontwikkeld waarbij zij in korte tijd en toch ontspannen tot de kern van een vraagstuk kan komen en routes opent naar verandering. Bijzonder om te merken hoe natuurlijk zij hierbij lagen met elkaar in verbinding brengt, waardoor je niet alleen naar buiten stapt met een plan op papier maar klaar bent om met hernieuwde energie en inzichten de volgende stap te maken. Ideaal bijvoorbeeld als je op het punt staat je 100 dagen plan te maken, aanrader!

Saskia Vlaar

Independent Digital Transformation Adviser, Supervisory Board Member


Testimonial: J. Taams, CEO Broad Horizon

Jindra is een fantastische coach die zowel op individueel vlak en qua team performance , ons management team naar hoger niveau heeft gebracht. Naast strategie, besluitvormingsprocessen en cultuurverandering zijn ook zachtere componenten zoals, stress bij die verandering hoort en elkaar sterker maken belangrijke componenten. Ik kan iedereen die in een professionele organisatie met veranderingen en leiderschap stappen wil maken Jindra aanbevelen.

J. Taams

CEO, Broad Horizon

Testimonial: Mieke ZaanenAlgemeen Directeur bij KNAW

Jindra Kessener heeft met tomeloze energie de afgelopen jaren de HR-portefeuille van de KNAW getransformeerd. Strategie- en beleidsontwikkeling is haar toevertrouwd maar ook het handwerk schuwt zij niet. Daarnaast was zij ook hoofd van de afdeling Algemene Zaken van de KNAW met als opdracht de bestuurlijke processen in lijn te brengen met de aangepaste besturingsfilosofie. Haar vrolijkheid en vindingrijkheid alsmede haar vermogen om de verbinding tussen centraal en decentraal te versterken, heeft ons veel gebracht. Aan een oude wens van haar, namelijk zich vanuit haar eigen bedrijf voor allerlei verschillende organisaties gaan inzetten, gaat zij nu invulling geven. Dit wordt ongetwijfeld een succes en ik geef haar graag een warme aanbeveling mee.

Mieke Zaanen

Algemeen Directeur bij KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen


Testimonial: Sasja van Warmerdam

Jindra is een stevige, inspirerende leidinggevende die open, direct en helder communiceert. Ze is sterk in het vertalen van de organisatiedoelstellingen naar een concrete organisatie- en leiderschapsveranderaanpak en neemt hierin alle betrokkenen mee. Ze heeft goed inzicht in wat medewerkers kunnen, waar hun talenten zitten en zet deze ook in.

Sasja van Warmerdam

Testimonial: Petra de Lange

Jindra heeft voor bijna een jaar de rol van directeur HRM vervuld bij het Summa College (1450 fte). In dat kleine jaar hebben de ‘HRMers’ een enorme voortgang gemaakt met onze strategische HRM-agenda. Het beleid staat er en nog belangrijker het wordt ook al zo uitgevoerd. Dat kenmerkt Jindra: een hoge productie, zowel in denkkracht als in het doen. Daarmee laat ze zien dat een interimmer blijvende impact kan hebben.

Petra de Lange

College van Bestuur Summa College

Testimonial: Henk Geveke

Jindra brengt complexe vraagstukken altijd tot een goed einde, verzet bergen werk en heeft een groot talent voor mensen.  Ze heeft een scherpe kijk op leiderschap in de context van verandering. Klein is het nieuwe groot, zou haar motto kunnen zijn.

Henk Geveke

Testimonial: Bestuurder van een zorgorganisatie

De mini-retraite met Jindra was voor mij de perfecte manier om in een drukke periode even afstand te nemen. De stap uit de dagelijkse hectiek bood mij de mogelijkheid om te beschouwen, naar mijn eigen rol en positie te kijken en mijn persoonlijke ontwikkeling en -vragen als bestuurder te onderzoeken.  Jindra hielp met ontrafelen, vanuit verschillende perspectieven te kijken en uit te diepen. Door met andere ogen te kijken werden nieuwe verbanden zichtbaar, en viel alles op z’n plek. Een eerder ervaren ‘zwak’ punt bleek in de dagelijkse praktijk een kracht te zijn. Kortom: een kort individueel traject dat heel nauw aansloot bij mijn specifieke leervraag én actuele situatie, dat dieper ging dan ik verwachtte met een verrassende opbrengst.  Jindra is een fijn mens, het was super om met haar te werken.

Bestuurder van een zorgorganisatie