Voor Binnenlands bestuur werd ik, met een aantal anderen, geïnterviewd over de casusdialoog, de dialoogvorm die ik heb ontwikkeld, waarmee je de ruimte in het recht onderzoekt.