Moed is niet genoeg: 

breng dialoog en moreel kompas in de besluitvorming 

Verspil geen energie, tijd en betrokkenheid aan ‘fijne dialogen’

Wij staan voor complexe en indringende vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, ecologie, arbeid, zorg, armoede en vermenselijking van bureaucratie. Vanuit verschillende richtingen klinkt de roep om dialoog te voeren en de moed te hebben om vanuit moreel kompas te handelen.

Lees het artikel via deze link

of download de pdf