Leiderschapsteams

Dialogisch Leiderschap voor teams

Als directie- of managementteam wil je soms stil staan bij de complexe veranderopgave waar jullie voor staan en bij wat dat van jullie vraagt. Met zo’n teamtraject versterk je de onderlinge samenwerking aan de hand van jullie opgave. Het resultaat bestaat dan ook uit concrete acties richting de organisatie en een betere verbinding binnen het team.

Tijdens zo’n maatwerktraject doen jullie inzichten op over de vaak nog minder bewuste status van de organisatieverandering. Afhankelijk van de fase in de organisatieverandering en jullie teamontwikkeling staan enkele van de volgende onderwerpen centraal:

  • Focus op ‘Het kompas’: het moreel kompas (purpose en waarden) van jullie organisatie en ieders verbinding daarmee. Om vanuit deze verbinding én ieders verantwoordelijkheid en autonomie beter en sneller te kunnen schakelen;
  • Focus op congruentie: tussen het kompas van de organisatie, de (vervolg)interventies in de verandering, jullie samenwerking als team en de aansturing richting de organisatie;
  • Focus op de veranderdiagnose: hoe krijgen jullie, mèt de rest van de organisatie, inzicht in de vervolgstappen van de verandering?
  • Focus op het versterken van de dialoog rondom complexe vraagstukken: enerzijds in jullie team. Anderzijds: hoe organiseer je dat er ook binnen de rest van de organisatie dialoog over complexe vraagstukken plaatsvindt;
  • Schuldeloos evalueren van een situatie die niet ging zoals bedoeld: als jullie op een gebeurtenis willen reflecteren omdat zowel het resultaat, het proces als de samenwerking (op z’n zachtst gezegd) niet gingen zoals gewenst. Schuldeloos evalueren leidt tot hernieuwde verbinding, eventuele herstelacties en acties richting de toekomst (gedrag en de wijze waarop het werk is georganiseerd).

 Uitgangspunten Dialogisch Leiderschap:

  • Leiders hebben vaak een breder leiderschapsrepertoire dan gedacht; 
  • Gedrag wordt voor een belangrijk deel bepaald door de context;
  • Er wordt pas gehandeld volgens moreel kompas als het is gedeeld en georganiseerd. 

 

Referenties

 

Wat zeggen anderen over mij?

Jindra brengt complexe vraagstukken altijd tot een goed einde, verzet bergen werk en heeft een groot talent voor mensen.  Ze heeft een scherpe kijk op leiderschap in de context van verandering. Klein is het nieuwe groot, zou haar motto kunnen zijn.

Henk Geveke