DEEL 4 Online werken: Corona is een mooie aanleiding om de gesprekscyclus en duurzame inzetbaarheid een boost te geven

Veel organisaties willen ‘de gesprekscyclus’ verdiepen en de aandacht voor duurzame inzetbaarheid vergroten. Ik zie dat er de neiging is dit door Corona naar achteren te schuiven.

Mijn pleidooi is: doe het juist nu! Corona is een concrete en relevante aanleiding om, juist nu, het gesprek over presteren, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te verdiepen. Want is het nodig om deze periode goed door te komen.

 In bijgaand filmpje wordt uitgelegd dat de sociale afstand een biologisch proces in ons zenuwstelsel in werking stelt, dat leidt tot een toestand van verdediging en negativiteit. Die toestand verlaagt het vermogen om te leren; overwogen besluiten te nemen en adequaat te reageren op onverwachte zaken. Daarnaast vernauwt deze toestand je blikveld waardoor je relevante zaken over het hoofd kunt zien. Je bouwt veel fysieke en mentale stress op.

Je kunt op de volgende manieren een biologisch proces in je zenuwstelsel in werking stellen dat leidt tot rust, plezier, creativiteit, helder denken, communicatie, goed overwogen besluiten nemen:

  • Heb sociale interactie via telefoon en video, niet alleen op de inhoud maar ook op een manier waarin jullie als persoon aan bod komen;
  • Beweeg;
  • Doe aardige dingen voor anderen;
  • Leer nieuwe vaardigheden: het digitale werken en communiceren is een mooi oefenonderwerp!

Neem dus, juist nu, de tijd om het te hebben over: heb je genoeg contact met anderen, niet alleen op de inhoud maar ook op de persoon? Lukt het om te bewegen? En even tot jezelf te komen? Lukt het om nieuwe dingen te leren? En daarin te leren en het niet meteen allemaal te hoeven kunnen maar in kleine stapjes vooruit te gaan? Met wie deel je vrolijke dingen? Je oefent daarmee de gesprekscyclus verder in en zet het onderwerp vitaliteit en duurzame inzetbaarheid verder op de agenda!

Marcel Riemersma, Henk Venema en Jindra Kessener.

https://www.youtube.com/watch?v=6FGTHm6R4pc&feature=youtu.be