DEEL 3 Online Overleg: inspannend en ontspannend luisteren

Online overleg vraagt veel van je oren. Bij luisteren gebruik je o.a. je middenoorspieren. De wetenschap (o.a. S. Porges) heeft aangetoond dat:

    • Het onderscheiden van menselijke stemmen uit achtergrondgeluiden inspannend is;
    • Luisteroefeningen an sich vermoeiend zijn;
    • Muziek, met name met hoger vriendelijk (stem)geluid, de auditieve verwerking verbetert. Oftewel, je kunt door het luisteren naar muziek die geen zware, ‘dreigende’ tonenn bevat, beter informatie verwerken.

Wat interessant is, is dat Porges ook heeft aangetoond dat de middenoorspieren zijn verbonden met de (dwarsgestreepte) gezichtsspieren. Dat wil zeggen: als je glimlacht en kijkt naar degene met wie je spreekt, kan je beter luisteren.
Dit luistervermogen gaat weer omlaag als je je aandacht óók moet richten op alertheid voor gevaar. Evolutionair gezien gebeurt dit al als er dingen achter je gebeuren waar je door kunt schrikken of op moet letten.
Ik heb hier het volgende uit geleerd:

  • Glimlach tijdens online overleg, dat maakt het luisteren makkelijker;
  • Probeer je werkplek zodanig te kiezen dat er achter je niet teveel gebeurt;
  • Neem tussen elk online overleg een kleine pauze waarin je naar muziek luistert. Bijvoorbeeld via het concertgebouw. waarluisterjijnaar.concertgebouworkest.nl

Daarnaast had Fabien nog een mooie tip voor ‘luisteren naar het non-verbale’: maak notities over wat je opvalt over de sfeer in de groep en over hoe mensen erbij zitten.