De afweging tussen het individuele en maatschappelijke belang is onderdeel van een democratische rechtsstatelijke samenleving. Als een besluit niet rechtsstatelijk is, is de uiterste consequentie een parlementaire enquête, maar nog belangrijker: minder vertrouwen in onze democratisch rechtsstatelijke samenleving. Hoe dragen bestuurders bij aan het vertrouwen in de overheid? Hoe sturen bestuurders betekenisvol in een democratisch rechtsstatelijke samenleving? 
 Lees het artikel via deze link